HOVENIERS
MENU
NT_Hoveniers_privacy
NT_Hoveniers_disclaimer
NT_Hoveniers_Contact
NT_Hoveniers_duurzaam_onderpagina_1
NT_Hoveniers_tuinontwerp_pag_3
NT_Hoveniers_wie_zijn_wij_pag_2
Startpagina
Natuurlijk goed!
NT_hoveniers_beplanting_pag_5
NT_Hoveniers_bestrating_pag_6
NT_Hoveniers_vlonders_pag_7
NT_Hoveniers_verlichting_pag_8
NT_Hoveniers_beregening_pag_9
NT_Hoveniers_waterpartijen_pag_10
NT_Hoveniers_tuinhuizen_pag_11
NT_Hoveniers_onderhoud_pag_12
NT_Hoveniers_hoogwerker_pag_13
NT_Hoveniers_grondwerk_pag_4
GRONDWERK

Uit het tuinontwerp worden de lijnen uitgezet voor borders, bestrating, beschutting en vijvers.  

De structuur van de bodem van uw tuin bepalen het fundament en daarmee het grondwerk.

De dieptes en hoogtes worden uitgezet en afhankelijk van de omvang van uw tuin en de werkzaamheden wordt bepaald welke machines nodig zijn voor de uitvoering van het grondwerk.

 

Wij beschikken zelf over graaf- en grondverzetmachines. Voor de bestrating wordt schoon zand aangebracht in een bed dat later wordt geëgaliseerd.  Vanzelfsprekend houden wij bij de aanleg van uw tuin rekening met een goede afwatering middels afschot of afvoer.

NT_Hoveniers_grondwerk_pag_4
GRONDWERK
NT_Hoveniers_tuinontwerp_pag_3