HOVENIERS
MENU
NT_Hoveniers_privacy
NT_Hoveniers_disclaimer
NT_Hoveniers_Contact
NT_Hoveniers_duurzaam_onderpagina_1
NT_Hoveniers_tuinontwerp_pag_3
NT_Hoveniers_wie_zijn_wij_pag_2
Startpagina
Natuurlijk goed!
NT_hoveniers_beplanting_pag_5
NT_Hoveniers_bestrating_pag_6
NT_Hoveniers_vlonders_pag_7
NT_Hoveniers_verlichting_pag_8
NT_Hoveniers_beregening_pag_9
NT_Hoveniers_waterpartijen_pag_10
NT_Hoveniers_tuinhuizen_pag_11
NT_Hoveniers_onderhoud_pag_12
NT_Hoveniers_hoogwerker_pag_13
NT_Hoveniers_grondwerk_pag_4
DUURZAAM
NT_Hoveniers_hoogwerker_pag_13

NT Hoveniers is in bezit van spuitlicenties 1 + 2 en heeft alle benodigde vergunningen.

 

Nijen Twilhaar houdt zich aan de Flora- en faunawet en onderschrijft daarmee ook de algemene zorgplicht.

Dit houdt in dat flora en fauna worden gerespecteerd en het doden, verontrusten en/of beschadigen van alle aanwezige wilde flora en fauna wordt voorkomen of zoveel mogelijk beperkt.

DUURZAAM