HOVENIERS
MENU
NT_Hoveniers_privacy
NT_Hoveniers_disclaimer
NT_Hoveniers_Contact
NT_Hoveniers_duurzaam_onderpagina_1
NT_Hoveniers_tuinontwerp_pag_3
NT_Hoveniers_wie_zijn_wij_pag_2
Startpagina
Natuurlijk goed!
NT_hoveniers_beplanting_pag_5
NT_Hoveniers_bestrating_pag_6
NT_Hoveniers_vlonders_pag_7
NT_Hoveniers_verlichting_pag_8
NT_Hoveniers_beregening_pag_9
NT_Hoveniers_waterpartijen_pag_10
NT_Hoveniers_tuinhuizen_pag_11
NT_Hoveniers_onderhoud_pag_12
NT_Hoveniers_hoogwerker_pag_13
NT_Hoveniers_grondwerk_pag_4
DISCLAIMER
DISCLAIMER
NT_Hoveniers_privacy

Het geheel van tekst en illustraties, aangeboden op deze site, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks dat valt niet op ieder moment te garanderen dat de aangeboden informatie volledig of bijgewerkt is. Wij kunnen dan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige (in-)directe schade die ontstaat uit het gebruik van de site.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.nthoveniers.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Corenzo Webdesign, Nijen Twilhaar Hoveniers of eventuele licentiegevers.
 

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie.

Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Corenzo Webdesign, Nijen Twilhaar Hoveniers of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.